Flycod Forum
FLYCOD HEDEF KİTLE VE PAZAR - Printable Version

+- Flycod Forum (https://flycod.com/forum/en)
+-- Forum: FLYCOD (https://flycod.com/forum/en/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Flycod Hakkında (https://flycod.com/forum/en/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: FLYCOD HEDEF KİTLE VE PAZAR (/showthread.php?tid=17)FLYCOD TARGET MASS AND MARKET - flycodmaster - 04-07-2018

FLYCOD HEDEF KİTLE VE PAZAR

Flycod  Global Bir Marka Olma Yolunda Tüm Hedeflerini Ortaya Koyan Bu Doğrultuda Çalışan Bir Ekiptir. Flycod Bu Ana Kadar Aldığı Gücü Kendi Yeteneklerinden Alıp Ortaya Koymuş  Daha Büyük Bir Fikirlere Sahip Bir Organizasyondur.

Flycod’u Rakiplerinden Önce Çıkaran  Bir Çok Avantajıyla Bu Alandaki Tüm Sınırları Kaldıran  Tüm Kullanıcıları Web Oluşturma Özgürlüğü Tanıyan  ve Sürekli Gelişen ve Büyüyen Bir Yapıya Sahiptir.


Hedef Kitle;  

  1. KURUMSAL MÜŞTERİLER

  2. BİREYSEL MÜŞTERİLER

  3. BAYİ VE ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

  4. MÜŞTERİ BAĞLILIK PROGRAMLARI
Hedef Pazar; TÜM ÜLKELER