Flycod Forum
SAYFA YÖNETİMİ - Printable Version

+- Flycod Forum (https://flycod.com/forum/en)
+-- Forum: FLYCOD (https://flycod.com/forum/en/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Yönetim Paneli (https://flycod.com/forum/en/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: SAYFA YÖNETİMİ (/showthread.php?tid=27)PAGE MANAGEMENT - flycodmaster - 04-15-2018

SAYFA YÖNETİMİ


Oluşturulacak Sayfa için ekranımızın solunda yer alan kategori ekle kısmına tıklıyoruz. açılan sayfada kategori bilgilerini dolduruyoruz.Sayfa yapısı bölümünden sayfa yapısını seçiyoruz. Kategorimizi oluşturduktan sonra ekranımızın sağ tarafında yer alan Sayfa ekle kısmından sayfayı ekliyor ve sayfayı düzenlemeye başlıyoruz.