Flycod Forum
BANKA HESAPLARI - Printable Version

+- Flycod Forum (https://flycod.com/forum/en)
+-- Forum: FLYCOD (https://flycod.com/forum/en/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Yönetim Paneli (https://flycod.com/forum/en/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: BANKA HESAPLARI (/showthread.php?tid=32)BANK ACCOUNTS - flycodmaster - 04-15-2018

BANKA HESAPLARI

Banka hesapları yönetiminde banka adı,hesap sahibi,hesap türü ve IBAN bilgilerini girdikten sonra ekle dememiz yeterlidir.