Flycod Forum
SATIŞ NOKTALARI - Printable Version

+- Flycod Forum (https://flycod.com/forum/en)
+-- Forum: FLYCOD (https://flycod.com/forum/en/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Yönetim Paneli (https://flycod.com/forum/en/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: SATIŞ NOKTALARI (/showthread.php?tid=33)SALES POINTS - flycodmaster - 04-15-2018

SATIŞ NOKTALARI

Satış noktası ekle butonuna tıklıyoruz. Öncelikle başlık kısmını dolduruyoruz. Satış noktaları ile ilgili bizden istenilen bilgileri ekledikten sonra.Harita bilgilerini ekleyerek Kaydet butonuna tıklıyoruz.